Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ARN không có loại

Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ARN không có loại

 • A. Guanin (G).
 • B. Uraxin (U).
 • C. Ađênin (A)
 • D. Timin (T).

Giải đáp

Đáp án đúng là D

ARN có cấu tạo gồm một mạch đơn, do đó không có nuclêôtit Timin (T) mà thay vào đó là nuclêôtit Uraxin (U).

Cụ thể, ARN được cấu tạo bởi các đơn phân là ribonucleotide, trong đó có 4 loại nucleobase:

 • Ađênin (A)
 • Guanin (G)
 • Xitôzin (C)
 • Uraxin (U)

Các nucleobase này liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung, trong đó:

 • A liên kết với U
 • G liên kết với C

Như vậy, trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ARN, không có loại Timin (T).

Vậy đáp án đúng là D.

Một số lưu ý khác:

 • Trong phân tử ADN, có 2 loại nuclêôtit là Adenin (A) và Timin (T) liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung.
 • Trong phân tử ARN, có 2 loại nuclêôtit là Adenin (A) và Uraxin (U) liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu tạo của ARN.

>>  Đơn vị cấu trúc gồm một đoạn ADN chứa 146 cặp nu quấn quanh 8 phân tử histon 1 3/4 vòng của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được gọi là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *