Mâm Cúng Tất Niên Miền Nam

Với tục cúng Tất niên được thực hiện vào những ngày cuối cùng của năm cũ, nhằm rước ông bà tổ tiên về ăn Tết cùng với gia đình. Tại Việt Nam có 3 miền Bắc Trung Nam và mỗi vùng lại có phong tục tập quán khác nhau trong việc cúng tất niên. Vậy tục cúng tất niên tại miền Nam như thế nào?

Hotline: