Mâm Cúng Rằm Tháng 7

Rằm tháng 7 là một ngày có ý nghĩa quan trọng đối với người Việt, đây là ngày được coi làm xá tội vong nhân, cúng tổ tiên. Vì vậy, ngày này mỗi gia đình đều chuẩn bị những mâm cúng rằm tháng 7 một cách chu đáo và đầy đủ nhất.

Hotline: