Mâm Cúng Nhập Trạch

Cúng nhập trạch là một trong những nghi lễ truyền thống của người Việt Nam khi chúng ta chuyển đến một nơi ở mới. Đây là một trong những nghi lễ không chỉ mang những nét đẹp văn hóa của người Việt mà nó còn thể hiện ở mặt tâm linh.

Hotline: