Mâm Cúng Giỗ Tổ Nghề Mộc

Giỗ tổ ngành mộc được diễn ra 2 đợt trong năm đó là 13 tháng 6 âm lịch và ngày 20 tháng chạp âm lịch hàng năm. Mâm cúng giỗ tổ nghề mộc gồm những lễ vật gì.

Hotline: