Đường biên giới trên đất liền của nước ta phần lớn nằm ở

Đường biên giới trên đất liền của nước ta phần lớn nằm ở

  • A. đồng bằng
  • B. miền núi.
  • C. cao nguyên
  • D. gò đồi

Giải đáp

Đáp án đúng là B

Phần lớn biên giới trên đất liền nước ta nằm ở khu vực miền núi.

Tổng chiều dài đường biên giới trên đất liền của Việt Nam là 4.639 km, trong đó:

  • Đường biên giới với Trung Quốc dài 1.400 km, nằm ở phía Bắc, phần lớn là đường biên giới tự nhiên, chạy theo dãy núi Hoàng Liên Sơn và sông Hồng.
  • Đường biên giới với Lào dài 2.085 km, nằm ở phía Tây và Tây Bắc, phần lớn là đường biên giới tự nhiên, chạy theo dãy Trường Sơn và sông Sê San.
  • Đường biên giới với Campuchia dài 1.150 km, nằm ở phía Tây Nam, phần lớn là đường biên giới tự nhiên, chạy theo dãy núi Đèo Ray và sông Mê Kông.

Như vậy, đường biên giới trên đất liền của nước ta phần lớn nằm ở miền núi, chiếm khoảng 90% tổng chiều dài đường biên giới. Điều này là do phần lớn lãnh thổ Việt Nam nằm ở miền núi, với địa hình hiểm trở, chia cắt.

Các khu vực đồng bằng, cao nguyên và gò đồi chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích lãnh thổ Việt Nam, do đó đường biên giới trên đất liền của nước ta phần lớn không nằm ở các khu vực này.

>>  Nêu các chi tiết miêu tả ngoại hình của cô bé bán diêm, những chi tiết đó giúp em hình dung như thế nào về cuộc sống của nhân vật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *